Myschoolcoachzz

Myschoolcoachzz is gebaseerd op een succesvol project waar vo- en mbo-leerlingen met een hoog risico op schooluitval gekoppeld worden aan een goed getrainde peercoach uit het mbo- of hbo-onderwijs om schooluitval te voorkomen.

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin leerlingen individueel worden gecoacht door speciaal voor het project getrainde coaches. 

De primaire doelstelling van MySchoolCoachzz (MSC) is het vergroten van kansen van risicoleerlingen op het succesvol afronden van een leuke schooltijd, deze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar.

De kracht van het project is dat drie leefgebieden van deze risicoleerlingen met elkaar worden verbonden: school, vrije tijd en de thuissituatie. Het project is een goed voorbeeld van termen zoals ‘versterken eigen kracht’, ‘dichtbij de leerling’ en ‘zo licht mogelijk’.

Teveel jongeren ondervinden problemen in hun schoolloopbaan, waardoor zij te vroeg stoppen met school en geen startkwalificatie halen.

Myschoolcoachzz
Myschoolcoachzz
KENMERKEN VAN DEZE JONGEREN ZIJN ONDER ANDERE:
  •  Concentratieproblemen
  •  Motivatieproblemen
  •  Gedragsproblemen
  •  Onzekerheid/faalangst
  •  Vaak moeilijke thuissituatie
  •  Niet goed kunnen plannen
  •  Overige problemen

 

MySchoolCoachzz gaat uit van het peer-tot-peer principe waarin middelbare scholieren (leeftijd 12 – 18 jaar) individueel worden gecoacht door getrainde jongerencoaches (leeftijd 17 – 25 jaar). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met middelbare scholen in Amsterdam Zuidoost.