Girls in control

GIRLS IN CONTROL IS HET MEIDENWERK VAN swazoom

Het doel van Girls in Control is het stimuleren van de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van meiden van 10 tot 17 jaar door een pedagogisch programma dat is gericht op het stimuleren van sociale omgangsvormen, een constructievere vrijetijdsbesteding en werken aan hun persoonlijke identiteit en toekomstplan. Op deze wijze wordt gewerkt aan de empowerment van de deelnemers.

Girls in control