Klachtenregeling

Bent u ontevreden? Dan kunt u het volgende doen.

Swazoom doet er alles aan om haar activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat u tevreden bent met onze dienstverlening.Wij stimuleren onze medewerkers om zorgvuldig met situaties en mensen om te gaan. Ideeën en suggesties stellen wij op prijs. 

Desondanks kan het voorkomen dat er onvrede ontstaat. Wij vinden het belangrijk dat u niet met uw klacht blijft rondlopen maar dit bespreekt met onze medewerker(s). Elke klacht op- of aanmerking nemen we serieus. Op deze wijze kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen en daar waar nodig verbeteren. 

Wij hopen dat betrokkenen bij onvrede daar samen ter plekke uitkomen. Deze klachtenregeling is bedoeld voor als dat niét het geval is.

Waar kunt u een klacht indienen?

Iedereen die te maken heeft met Swazoom Welzijn; met de activiteiten en diensten van Swazoom Welzijn, óf met de mensen die werken voor Swazoom Welzijn, kan een klacht indienen. Het is wenselijk uw onvrede eerst met de betrokken medewerker te bespreken. Als u vindt dat uw probleem niet goed genoeg wordt afgehandeld, dan kan de direct leidinggevende een bemiddelende rol spelen. Indien uw onvrede nog steeds niet is weggenomen kunt u zich wenden tot de klachtencoördinator van Swazoom Welzijn.

Klachtenregeling

Gaat er wat fout in onze dienstverlening? Of bent u niet tevreden over onze service? Vertel het ons. We zoeken samen naar een oplossing.

Vul het klachtenformulier in en u ontvangt een reactie.

Klachtenformulier

Naam