Missie en Visie

Missie

Bij Swazoom draait alles om kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost. Swazoom is dé organisatie in Zuidoost die voor kinderen en jongeren een stimulerende, herkenbare en veilige omgeving creëert, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Dit doen wij door de inzet van onze preventieve pedagogische expertise.

VIsie

Ons uitgangspunt is: “wij zijn er voor je”. Wij hebben een affectieve relatie met ouders, kinderen en jongeren. Wij zijn betrokken bij de bewoners in de wijken. 

Samen met hen en met onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid, vergroten wij het perspectief op alle leefgebieden, zodat kinderen, jongeren, ouders en andere bewoners zich thuis, ten aanzien van de (voor)school, de wijk, vrije tijd en werk kunnen ontwikkelen, risicogedrag verkleinen en kansen benutten.

Missie en Visie