100% passie

100% Passie voor mijn toekomst – kortweg Passie – is een pedagogisch activerend vormingsprogramma voor jongeren uit kwetsbare wijken.

Het is ontwikkeld in Amsterdam Zuidoost door welzijnsorganisatie Swazoom. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Met het antwoord op deze drie vragen stappen jongeren na het volgen van 100% Passie voor mijn toekomst de wereld in.

10 jongeren, 8 workshops, 3 maanden

Tijdens het programma staan identiteitsontwikkeling en toekomstplanning centraal. In acht interactieve workshops onder leiding van een jongerenwerker als trainer en met inspirerende gastsprekers bereiden jongeren zich in drie maanden tijd voor op hun hedendaags en toekomstig maatschappelijk functioneren. Hoe? Door meer inzicht te krijgen in wie ze zijn, wat ze maatschappelijk willen bereiken en door vaardigheden te ontwikkelen die ze daarbij nodig hebben.

100% Passie is een van de excellente programma’s van het jongerenwerk van Swazoom. Het jongerenwerk stimuleert jongeren in hun ontwikkeling en reikt ze handvatten aan die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Spil in het programma is de jongerenwerker, die als trainer vanuit een vertrouwenspositie werkt met de deelnemende jongeren. Inspirerende externe trainers en gastsprekers brengen nieuwe inzichten en leren de jongeren nieuwe vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan waar je vandaan komt, maar de focus ligt op waar je toe in staat bent. Rolmodellen vormen een belangrijk werkprincipe.

100% passie
Het doel van 100% passie

Werken aan identiteitsvorming, een zelfbewuste houding en het versterken van sociale weerbaarheid. Dat doen we vanuit een positieve gedragsinzet van de jongere: meedoen en wederkerigheid in de samenleving. De doelen verschillen per individu, maar zijn allemaal gericht op succesvol zijn in de maatschappij en op een positieve manier bezig zijn met je toekomst.

Na afloop van 100% Passie:
 • vullen jongeren hun vrije tijd anders in 
 • besteden jongeren meer aandacht aan hun toekomstplanning en arbeidsmarktoriëntatie
 • is hun sociaal netwerk uitgebreid
 • zijn jongeren in staat om hun kwaliteiten concreet en specifiek te benoemen
 • hebben jongeren het gevoel meer competent te zijn op een breder aantal vlakken (waaronder schoolvaardigheden, werknemersvaardigheden en werkmotivatie).
 • hebben jongeren meer vertrouwen in de toekomst
 • hebben jongeren een concreet stappenplan om hun toekomstplannen te realiseren
 • Weten jongeren beter wat ze willen in de toekomst

 

 Daar stotterde ik of ze denken dat ik een rapper ben,’ Donovan (22) na afloop van de workshop sollicitatiegesprekken.

(Bron: evaluatie 100% Passie door onderzoeksbureau Loep)

Voor wie is 100% Passie?

Jongeren van 12 tot 18. Er zijn aangepaste Passie-programma’s voor kinderen op de basisschool.

 • Pijlers van 100% Passie 
 • Identiteitsontwikkeling
 • Sociale weerbaarheid
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Toekomstperspectief
  Voorbeelden van werkvormen die een centrale rol innemen:
 • Moodboards
 • Rolmodellen
 • Inspirerende gastsprekers, van voormalige stadsdeelvoorzitters tot ondernemers
 • Gezamenlijke maaltijd als informeel moment
 • Eindpresentatie voor familie, vrienden en andere betrokkenen

 Daar stotterde ik of ze denken dat ik een rapper ben,’ Donovan (22) na afloop van de workshop sollicitatiegesprekken.

(Bron: evaluatie 100% Passie door onderzoeksbureau Loep)