Jongerenraad

De jongerenraad zet zich ervoor in om van Amsterdam Zuidoost een leuke en prettige plek te maken voor jongeren

Dit zijn een vaste groep jongeren die regelmatig bij elkaar komen, omdat ze het belangrijk vinden invloed te kunnen uitoefenen in bijvoorbeeld hun gemeenten, bedrijven of instellingen.

Door gezamenlijk met elkaar in gesprek te gaan, wordt duidelijk wat iedereen denkt of wilt. regelmatig organiseert de jongerenraad bijeenkomsten in verschillende plekken in Amsterdam Zuidoost. 

waarom een jongerenraad?

Het idee achter het instellen van de jongerenraad is om de drempel tussen jongeren en het gemeentebestuur te verlagen. Via de jongerenraad kunnen jongeren zelf kwesties aandragen die vervolgens door de gemeente of gemeenteraad kunnen worden opgepakt. Ook kan de jongerenraad ervoor zorgen dat ideeën en suggesties van jongeren het lokale bestuur sneller bereiken en dat de belangen van jongeren goed in beeld komen.

Jongerenraad
Jongerenraad