Onze Medewerkers

Ons team

Ongeacht of ze werken binnen de voor- en vroegschoolse educatie, het sociaal cultureel werk, opvoedondersteuning, ouderbetrokkenheid of maatschappelijke inzet; al onze medewerkers werken samen binnen de wijkteams om onze doelgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen waar en wanneer dat nodig is. Onze medewerkers zijn betrokken en hebben passie voor hun vak.

Medewerkers