Kinderwerk in school

“Het is goed om ook op de basisschool te werken, ik zie de kinderen nu in een andere omgeving dan alleen in het jeugdcentrum”

In het basisonderwijs zitten er op verschillende scholen kinderwerkers in school. Deze kinderwerkers werken ook in de wijk waardoor er gemakkelijk verbinding gelegd wordt met activiteiten die in wijk plaatsvinden. 

Op de basisscholen vullen de kinderwerkers het schoolpersoneel aan. Zo begeleiden zij kinderen individueel die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en organiseren de kinderwerkers activiteiten tijdens en na schooltijd.

Kinderwerk in school

Kinderwerk in school activiteiten