Nieuwe brede welzijnsinstelling in Amsterdam Zuidoost

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Stichting Venzo en Swazoom Welzijn zijn per 1 januari 2023 gefuseerd tot een nieuwe, brede welzijnsinstelling met de voorlopige naam Venzo&Swazoom Welzijn. Bewoners kunnen bij deze gefuseerde organisatie terecht voor de dienstverlening die ze voorheen ook van beide organisaties kregen, zoals het jongerenwerk, vrijwilligerswerk, opbouwwerk en volwassenwerk.

Op 12 december 2022 hebben de Raden van Toezicht en bestuurders van Swazoom Welzijn en Venzo goedkeuring gegeven en hun handtekening gezet voor een nieuwe fusiestichting. Per 1 januari heeft de nieuwe organisatie één Raad van Toezicht en één directeur-bestuurder. Deze organisatie zal geleid worden door Kenny Zschüschen van stichting Venzo. Gury Douma, ad-interim bestuurder van stichting Swazoom Welzijn, neemt hiermee afscheid van deze rol; zij blijft voor de overdracht nog een periode betrokken bij de organisatie.
 
De organisatie is blij met de fusie en daarmee het ontstaan van een brede welzijnsinstelling in Amsterdam Zuidoost. De medewerkers en vrijwilligers van deze organisatie merken dat de vragen van bewoners, jong en oud, complexer worden en dat antwoorden soms moeilijker te vinden zijn. Steeds meer mensen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Aan de andere kant is er veel energie en inzet vanuit diverse communities in het stadsdeel, maar de erkenning voor hun bijdrage blijft gering. Formele partijen hebben het overzicht van al deze initiatieven niet of vinden het lastig om ermee samen te werken. De fusieorganisatie ziet een grote meerwaarde in samenwerking met en tussen soortgelijke initiatieven als het Social Pact. Door samen met het Masterplan Zuidoost en de gemeente Amsterdam in te zetten op de doorontwikkeling en het verstevigen van de positie van dit soort partijen, wordt de kans op het terugdringen van een aantal opgaven in het stadsdeel en het terugwinnen van het vertrouwen van bewoners vergroot.
 
Nu de juridische fusie is afgerond, begint het organisatorische proces. Om nu en in de toekomst met voldoende persoonlijke aandacht te kunnen blijven werken, wordt de nieuwe fusieorganisatie zorgvuldig ingericht, met betrokkenheid van medewerkers en samenwerkingspartners. De komende maanden werkt de organisatie aan een nieuwe naam en uitstraling, samengestelde teams en de interne organisatie. De vertrouwde medewerkers, vrijwilligers en locaties zoals de bewoners gewend zijn, blijven hun werk uitvoeren. De organisatie blijft lokaal werken vanuit haar opgedane ervaring, expertise en samenwerking. Deze stappen worden genomen om de bewoners uiteindelijk het best mogelijke welzijnsaanbod te kunnen bieden. Voorlopig kunnen bewoners op beide websites terecht voor informatie over deze dienstverlening: www.venzo.co.nl en www.swazoomwelzijn.nl.
 

Nieuwe brede welzijnsinstelling in Amsterdam Zuidoost
Nieuwe brede welzijnsinstelling in Amsterdam Zuidoost

Bekijk ander nieuws

Nieuws

Vacature oproep pedagogisch medewerker spelinlopen

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. Verspreid over het stadsdeel hebben wij verschillende Spelinlopen voor ouders met jonge

Nieuws

Vacature pedagogisch medewerker spelinlopen

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. Verspreid over het stadsdeel hebben wij verschillende Spelinlopen voor ouders met jonge