Het jongerenplatform Zuidoost

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Het jongerenplatform is een project dat van start is gegaan op aanvraag van de gemeente en wordt ondersteund door Nineteen consultancy.

Het doel van dit project is om de kloof tussen de jongeren en de beleidsmakers te verkleinen. De focus wordt momenteel gelegd op de K-buurt, in de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid tot een platform voor heel Amsterdam Zuidoost.

Het jongerenplatform is van de grond gekomen sinds februari 2022. Het jongerenplatform bestaat uit 15 jongeren die hun stem willen laten horen namens bewoners uit Amsterdam zuidoost. Met deze jongeren plannen wij twee keer in de maand bijeenkomsten in om de maatschappelijke kwesties bespreekbaar te maken en een concrete doelen op te stellen hoe wij situaties in Amsterdam Zuidoost helder in kaart kunnen brengen.

Het jongerenplatform ZuidoostTijdens de reguliere bijeenkomsten hebben de jongeren de thema’s duurzame leefomgeving en mentale/fysieke welzijn verder uitgewerkt. Ze hebben het gehad over waar de ideale leefomgeving voor jongeren aan zou moeten voldoen. Vanuit deze gedachten zijn er verschillende onderwerpen besproken zoals; rolmodellen, mensen in je omgeving waar kun je terecht voor mentale steun, mogelijkheden om gezonder te eten in de wijk, gezonde leefstijl, persoonlijke ontwikkeling, mentale gezondheid, afval scheiden, activiteiten voor jongeren 18+, actieve vrijetijdsbesteding, weerbaarheid, innerlijke belevingswereld en seksueel/dominante cultuur.
Na de zomervakantie gaan de leden van het jongerenplatform verder op deze onderwerpen in en halen zij informatie op bij de bewoners. Dit gaan zij doen door interviews af te nemen, enquêtes te versturen en literatuuronderzoek te doen.

De verkregen informatie wordt bespreekbaar gemaakt en inzichtelijk, zodat wij de informatie kunnen overbrengen aan de ambtenaren bij de gemeente. Om de ambtenaren betrokken te houden betreft de ontwikkelingen van het jongerenplatform, nodigen wij ze uit om 1/2 bijeenkomsten bij te wonen zodat wij onze bevindingen met ze kunnen delen.

Bekijk ander nieuws

Nieuws

Kledingmarkt Spelinloop: Maandag 25 maart

Kledingmarkt Spelinloop: Een Evenement voor Iedereen Op maandag 25 maart staat de Kledingmarkt Spelinloop weer voor de deur voor een uniek evenement dat hartelijkheid en

Nieuws

Vacature Teamleider Bijlmer Centrum (32 uur p/w)

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. We werken in scholen, buurthuizen, de wijk en in onze jeugdcentra Anansi en

Nieuws

Campagne Orange the world van start

Vandaag, zaterdag 25 november, begint weer de jaarlijkse Orange the World campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne duurt