VENZO EN SWAZOOM WELZIJN SLAAN HANDEN INEEN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

VENZO EN SWAZOOM WELZIJN SLAAN HANDEN INEEN.

Venzo en Swazoom Welzijn slaan de handen ineen en streven naar een integratie door middel van een juridische fusie per 1 januari 2023. Beide organisaties hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse ambitie een toegankelijke, betrouwbare en deskundige partij te zijn voor het bieden van het best mogelijke brede welzijnswerk.

 

Preventie en sociale infrastructuur
Venzo en Swazoom Welzijn hebben een complementair netwerk, expertise en taakstelling in met name stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Zij delen de visie dat preventief investeren in een stevige sociale infrastructuur van wezenlijk belang is voor het welzijn van bewoners. Gezamenlijk kunnen deze partijen, meer dan iedere organisatie afzonderlijk, bewoners en organisaties faciliteren met hun dienstverlening. Daarbij kunnen zij elkaars netwerken, expertise en aanwezigheid in een groot gebied benutten, wat leidt tot versterking van innovatie en kwaliteit, uitvoering geven aan lacunes in de huidige dienstverlening en het vergroten van impact voor bewoners.

Structurele samenwerking
Venzo en Swazoom Welzijn beseffen dat strategische wendbaarheid, kwaliteit, innovatief vermogen en financiële veerkracht essentieel zijn om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen. Een structurele samenwerking versterkt dit en leidt tot een toekomst bestendige organisatie waarvan bewoners, organisaties en maatschappij profiteren. Het uitgangspunt bij deze integratie is dat de activiteiten van Venzo en Swazoom Welzijn verder gaan binnen één stichting met een raad van toezicht en een raad van bestuur.

Inzet op positieve verandering
Amsterdam Zuidoost is een unieke plek. Bewoners en bezoekers ervaren de verscheidenheid aan rijkdom maar kennen ook de hardnekkige maatschappelijke uitdagingen die ondanks inspanning en investeringen nog niet zijn opgelost. Dit stadsdeel verdient een sterke en betrouwbare sociale infrastructuur waarin bewoners niet alleen ondersteuning krijgen maar ook in staat worden gesteld zichzelf en elkaar te helpen. Venzo en Swazoom zetten nu samen een stap naar voren in de richting van een toekomst waarin bewoners, grassroots organisaties en formele instellingen in gezamenlijkheid en meer gelijkwaardigheid het verschil maken.

Swazoom Welzijn
Organisatie voor opbouwwerk, spelinloop, ouderbetrokkenheid en jeugd-en jongerenwerk. Meer info: www.swazoomwelzijn.nl.

Venzo
Verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet. Meer info: www.venzo.co.nl

Bekijk ander nieuws

Vrijwilligers

Freelance opdracht voor een bemiddelaar vrijwillige inzet

Freelance opdracht voor een bemiddelaar vrijwillige inzet –        Start per direct –        Maximaal 8 uur per week –        Tijdelijk tot eind december 2023 Venzo&Swazoom Welzijn werkt

Nieuws

Vacature Sociaal Cultureel Werker

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. We werken in scholen, buurthuizen, de wijk en in onze jeugdcentra Anansi en