Vacature Jongerenwerk in School VSO

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Jongerenwerker in school 

Sinds 2021 werken de jongerenwerkers van Samen voor Jongeren Amsterdam (1.) op 20 vo-scholen verspreid over Amsterdam. De algemene doelen van het jongerenwerk in school zijn: Jongeren eerder horen, zien en helpen, een bijdrage leveren aan een positief pedagogisch klimaat en een bijdrage leveren aan het voorkomen van schooluitval en verzuim.

Voor de organisaties Dynamo Jeugd&Jongerenwerk in Amsterdam Oost, Swazoom Welzijn in Amsterdam Zuid-Oost en Dock in Amsterdam Centrum zijn we op zoek naar 3 jongerenwerkers die verbonden zullen zijn aan een VO school voor speciaal onderwijs in de hierboven genoemde stadsdelen. De scholen zijn kleinschalig en de leerlingen hebben relatief veel zorgbehoeftes en/of gedragsproblematieken. Dat vraagt van jou dat je kennis hebt van de verschillende disciplines die werkzaam zijn binnen een Cluster 4 VSO school en hier goed mee kan communiceren en samenwerken. Natuurlijk spreekt deze doelgroep jou aan en kun je vanuit kennis en ervaring goed met deze doelgroep omgaan.

Je zult 0,6 fte (21 uur) werkzaam zijn op de school. Afhankelijk van de behoefte van de school leg je contact met de leerlingen en bouw je een vertrouwensrelatie op. Je bent aanwezig in de school en wordt zo een bekend gezicht voor de leerlingen. Ze voelen zich vertrouwd bij je. Je bent een verbinder, bemiddelaar en coach. Je werkt nauw samen met schoolmedewerkers, mentoren, het zorgteam en de wijk.

Je kerntaken  

 • Je doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar die op een Cluster 4 Voortgezet speciaal onderwijs school zitten. Je maakt makkelijk contact met ze en bent in staat een vertrouwensrelatie met ze aan te gaan.
 • Je past werkwijze en activiteiten aan op behoefte van de leerlingen en schoolpersoneel van de middelbare school.
 • Je stemt je werk regelmatig af met de contactpersoon van de middelbare school en werkt nauw samen met o.a. mentoren, zorgcoördinatoren, veiligheidscoördinatoren en leerlingbegeleiders.
 • Je bent gedurende de schooldag aanwezig op school, waar behoefte is organiseer je naschoolse activiteiten en doet aan online jongerenwerk door online te signaleren en indien nodig, daarop te acteren. Indien je hier nog niet in thuis bent volg je trainingen hierover.
 • Je werkwijze en activiteiten zijn gericht op de drie overkoepelende doelen van het jongerenwerk in school (zie bovenstaande tekst).
 • Waar behoefte is vanuit de school, werk je wijkgericht. Je zorgt voor een verbinding tussen school en de wijk. Je bouwt aan een netwerk en onderhoudt contact met lokale samenwerkingspartners, zoals het veldwerk (perMens), het OKT, Jeugd en Veiligheid partners en cultuur- en/of sportverenigingen.
 • Je stimuleert jongeren om te participeren en hun talenten te ontwikkelen, maar begrenst hen ook waar nodig.
 • Naast groepswerk biedt je individuele begeleiding aan leerlingen in samenspraak met de school.
 • Je biedt waar behoefte is themabijeenkomsten op school aan.
 • Je werkt aan specifieke subdoelen zoals de school i.s.m. het jongerenwerk heeft opgesteld in de subsidieaanvraag.
 • Je draagt bij aan de stedelijke samenwerking binnen Samen voor Jongeren Amsterdam door het structureel bijwonen van stedelijke casuïstiek bespreking en intervisie op het thema jongerenwerk in school.
 • Je vertaalt signalen in preventieve aanpakken op groeps- of individueel niveau en werkt hierin samen met jongeren, scholen, ouders en samenwerkingspartners.
 • Je werkt als professional met de methodieken Sterk Jeugd en Jongerenwerk.

 

1) Combiwel, DOCK, Dynamo, PerMens, Swazoom Welzijn, The Mall de Baarsjes

 

Wat vragen wij van jou: 

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Een relevante studie zoals social work of pedagogiek.
 • Affiniteit met de doelgroep van Cluster 4 VSO.
 • Je bent samenwerkingsgericht binnen de verschillende disciplines die aanwezig zijn op de Cluster 4 VSO school.
 • Je hebt kennis van trends en ontwikkelingen onder jongeren.
 • Je hebt kennis en ervaring met de online leefwereld en bent bekend met sociale media en apps zoals TikTok, Instagram, Telegram en Snapchat en gebruikt deze platforms voor het signaleren en bereiken van jongeren. Of je bent bereid hier meer over te leren.
 • Je kunt de behoefte vanuit een school en professionals vertalen naar een project of activiteit die aansluit bij de belevingswereld van jongeren en kunt deze met creativiteit organiseren, vormgeven en (mede) uitvoeren.
 • Je bent bekend met oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering, of bent bereid trainingen hierover te volgen.
 • Je bent streetwise en in staat tot verbinden van straatcultuur met de systeemwereld;
 • Je werkt vanuit het principe van de kracht van de jongere zelf en stimuleert eigen initiatief en inzet. Je weet waar nodig de jongere te versterken met de kracht/hulp van zijn/haar netwerk, zoals familie, gezin en/of vrienden.
 • Een actieve en enthousiasmerende attitude: ‘er op af’ durven te gaan en legt pro-actief contacten.
 • Je beschikt over probleemoplossend vermogen en lef om bijvoorbeeld met conflictsituaties om te gaan.
 • Verder heb je kennis van individuele- en groepsbegeleidingsmethodieken. Je hebt het vermogen om het gedrag van groepen te sturen en waar nodig om te zetten in positief gedrag.
 • Een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om samen met jongerenwerkers uit andere jongerenwerkorganisaties in Amsterdam vorm te geven aan het jw in school en mee te beslissen hoe het nog beter kan;
 • Je ontvangt een salaris conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening die in overeenstemming is met je opleiding, diplomering en ervaring.
 • Na de contractperiode van tot 31 juli 2023, is verlenging optioneel evenals uren uitbreiding.
 • In het geval van een relevant hbo-diploma (SCW3 niveau) met een maximum salarisschaal 8 met een minimum van € 2.811,- en een maximum van € 4.006,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.
 • Individueel keuzebudget van 16,3% (dit is inclusief vakantietoeslag) en een loopbaanbudget.
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 • Aandacht voor jouw ontwikkeling en ruimte voor opleiding.

 

Vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Laya Leysner via l.leysner@swazoom.nl.


Heb je interesse?

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 16 oktober 2022 tegemoet via de sollicitatie button.

Voor deze vacature wordt intern en extern geworven. Interne kandidaten hebben voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.