Raoul White: ‘Alleen goed is niet goed genoeg’

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Door Chris Bos | 21 oktober 2021

‘Dat we het Kwaliteitslabel Sociaal Werk hebben gehaald toont aan dat Swazoom het goed doet, hier in Amsterdam Zuidoost. Dat is mooi, want het blijft lastig om aan de rest van Nederland te laten zien welke kwaliteiten de mensen hier hebben en hoeveel positieve dingen er gebeuren. Wij laten mensen groeien en bieden hen perspectief. En wat mij betreft gaan we dat nóg beter doen, want alleen goed is niet goed genoeg!’

‘Ik ben een groot voorstander van innovatie. Ik geloof erg in jezelf constant verbeteren. Ook als organisatie: iedere dienst of werkwijze moet je regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen.’ Aldus Raoul White, manager van sociaalwerkorganisatie Swazoom. ‘Ik ben hier in december 2018 begonnen, net na een scheiding van werksoorten. Sindsdien ben ik druk bezig geweest met het structureren en reorganiseren van de organisatie. Dan wil je op een gegeven moment weten: waar staan we nu? Wat gaat er goed en waar moeten we nog aan werken? Ik heb aan mijn staf gevraagd: hoe gaan we dat toetsen, wat is de beste manier? Toen kwamen ze met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk op de proppen. Dat blijkt een schot in de roos.’

Waarom?
Dit keurmerk gaat niet zozeer over processen, maar focust op de dagelijkse praktijk van je medewerkers. Dat is echt een toegevoegde waarde. Ten tweede: het is ontwikkeld door onze eigen brancheorganisatie. Ik ga ervan uit dat zij daarvoor ook de specialisten in huis hebben. En ten derde: als de branche én een onafhankelijke certificeerder constateren dat je kwaliteit levert, dan is dat goed voor je uitstraling. Dan kun je iedereen laten zien dat je je zaakjes op orde hebt.’

Was er meteen voldoende draagvlak voor de zelfevaluatie en de audit?
‘Absoluut, iedereen wilde graag meewerken. Ook omdat ze weten dat mijn visie gericht is op innovatie, kwaliteit en de PDCA-cyclus waarmee we werken. Plan, Do, Check en (re-)Act. Dus ze begrijpen prima waarom we dit doen.’

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Lef en liefde
‘Swazoom heeft het lef en de liefde om te blijven leren voor Zuidoost. Als branchevereniging moeten jullie deze prestatie van Swazoom op jullie voorpagina zetten. Dat helpt ons als stadsdeelbestuur ook om te laten zien dat er in Amsterdam Zuidoost heel mooie dingen gebeuren.’
(Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Raoul White: ‘Alleen goed is niet goed genoeg’

Hoe kom je aan die drang tot innoveren en verbeteren?
‘Ik heb op vrij hoog niveau gevoetbald. Die prestatiedrang zit erin, al vanaf mijn zesde: altijd proberen het maximale te bereiken. Dus moet je je constant afvragen: wat ging goed, waar heb ik moeite mee en hoe ga ik dat verbeteren? Dat vertaal ik nu ook naar de organisatie en naar mijn mensen. Tegelijkertijd moet je realistisch zijn, je kunt de lat niet voor iedereen even hoog leggen.’

Wat hebben de zelfevaluatie en de audit jullie opgeleverd?
‘Een mooi rapport! We scoren inderdaad goed op vernieuwing en innovatie, en met een goede sturing op een projectmatige aanpak. Onze professionals versterken eigen kracht en stimuleren zelfregie. Ze tonen initiatief, pakken kansen en nemen hun verantwoordelijkheid. Prachtig toch?’

 

En wat zijn de verbeterpunten?
‘We moeten de registratiesystemen beter op elkaar laten aansluiten. En ons veiligheidsbeleid moet scherper. Bijvoorbeeld wat betreft ambulante medewerkers die op straat in bedreigende situaties terechtkomen; verbaal geweld of erger. Ze moeten nog beter kunnen de-escaleren. Dat gaan we vertalen naar werkwijzen en doorvoeren in de teams.’

Zie je dit label als een bruikbaar instrument voor professionalisering en profilering?
‘Zeker. Ik hoop dat ook andere organisaties in Zuidoost ermee aan de slag gaan. Dat helpt om kennis en ervaring te delen en samen de kwaliteit in Zuidoost te vergroten. Ondertussen blijft het een uitdaging om onze eigen identiteit te bewaren. In Amsterdam is een groot aanbod op welzijnsgebied. Daarin moeten we ons goed blijven onderscheiden. Qua missie, visie en werkwijze.’

Wat doen jullie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022?
‘We voeren een permanente lobby bij ketenpartners; en we moeten goed blijven investeren in het aansluiten bij bewoners. We moeten blijven doen waaraan behoefte is. Bij wisselingen in de gemeenteraad loop je het risico dat je te maken krijgt met koerswijzingen. Dus moet je een standvastige organisatie zijn die vanuit een sterke visie kwaliteit levert en steeds nieuwe kansen zoekt. En die bovendien de opdrachtgever adviseert over de ontwikkelingen die we signaleren en wat sociaal werk daaraan kan bijdragen.’

Bekijk ander nieuws

Nieuws

Vacature oproep pedagogisch medewerker spelinlopen

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. Verspreid over het stadsdeel hebben wij verschillende Spelinlopen voor ouders met jonge

Nieuws

Vacature pedagogisch medewerker spelinlopen

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. Verspreid over het stadsdeel hebben wij verschillende Spelinlopen voor ouders met jonge