Eén jaar jongerenwerk in school Amsterdam: wat hebben we bereikt?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

In 2021 zijn 20 vo-scholen verspreid over zes stadsdelen in Amsterdam gestart met jongerenwerk in school. Vanaf 2022 is het jongerenwerk op nog eens 14 vo-scholen gestart. In dit document is een overzicht te zien van resultaten na één jaar jongerenwerk in school.

Doelen en resultaten jongerenwerk in schoolEén jaar jongerenwerk in school Amsterdam: wat hebben we bereikt?
 • Jongeren eerder zien, horen en helpen;
 • Een bijdrage leveren aan een positief pedagogisch klimaat in school;
 • Een bijdrage leveren aan het voorkomen van schooluitval en verzuim.
 • Door: aanwezigheid in en om school, groepsactiviteiten, voorlichtingen en lichte individuele coaching.
 • In 2021 zijn meer dan 1150 groepsactiviteiten georganiseerd en ruim 200 coachingstrajecten gestart met leerlingen.
 • Top vier behandelde thema’s: onderwijs (motivatie, achterstanden, hulp), identiteit & diversiteit, participatie & burgerschap en talentontwikkeling.

 

De kracht van het jongerenwerk in school
 • Jongerenwerkers slaan een brug tussen leerlingen, ouders en hulpverlening.
 • Er is meer samenwerking tussen verschillende professionals die op en om school actief zijn.
 • Jongerenwerkers zijn ook actief in de wijk en online, waardoor zij zicht hebben op school, straat, online en sommige gevallen de thuissituatie.

 

Onderzoek naar Jongerenwerk in School

Lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam voert tussen september 2021 en december 2022 onderzoek uit naar de meerwaarde van Jongerenwerk in School. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er 12 methodische principes typerend zijn voor jongerenwerk. Voornamelijk zes hiervan zijn prominent aanwezig bij het Eén jaar jongerenwerk in school Amsterdam: wat hebben we bereikt?jongerenwerk in school:

 1. Aansluiten bij de leefwereld;
 2. Aansluiten bij behoeftes;
 3. Betekenisvolle relatie opbouwen;
 4. Jongeren in hun kracht zetten;
 5. Praktische hulp bieden;
 6. Werken met de omgeving.

 

Eén jaar jongerenwerk in school Amsterdam: wat hebben we bereikt?Eerste resultaten

De eerste resultaten laten zien dat leerlingen met name de praktische hulp waarderen en ervaren dat jongerenwerkers aansluiten bij hun leefwereld. De verbindingsfunctie van jongerenwerkers speelt tevens een prominente rol bij succesvolle implementatie: directe lijnen binnen school met bijvoorbeeld conciërge, zorgcoördinator of mentoren. Maar ook directe lijnen binnen de wijk: jeugd en veiligheid projectleiders, verenigingen en andere netwerkpartners van het jongerenwerk. Dat betekent dat het versterken van de samenwerking en verbindingsfunctie van de jongerenwerkers de meest effectieve manier is om het jongerenwerk stevig neer te zetten. Dit kan door aandacht te geven aan het verduurzamen, verbreden en verlengen van de directe lijnen in, om en met de school.

 

 

“Ik ben geholpen met een hele hoop dingen zoals huiswerk, coaching en mijn woedeaanvallen. Met het laatste zijn we samen aan de slag gegaan en het gaat een stuk beter, thuis en op school.” – leerling, 15 jaar

Meer informatie: https://jongerenwerk-in-school.nl of mail projectleider Sarah Limburg

Jongerenwerk in school wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam, afdeling Jeugd en Onderwijs, en door het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Samen voor Jongeren Amsterdam voert uit.

Bekijk ander nieuws

Nieuws

Vacature oproep pedagogisch medewerker spelinlopen

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. Verspreid over het stadsdeel hebben wij verschillende Spelinlopen voor ouders met jonge

Nieuws

Vacature pedagogisch medewerker spelinlopen

Venzo&Swazoom Welzijn werkt aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Amsterdam Zuidoost. Verspreid over het stadsdeel hebben wij verschillende Spelinlopen voor ouders met jonge